Noucentismes: el Noucentisme català en el context cultural europeu

II Simposi Internacional sobre el Noucentisme

Dijous 23 de març - . h / Divendres 24 de març - . h / Dissabte 25 de març - . h  |  UdG i Museu Municipal Josep Aragay de Breda

El Noucentisme sovint s’ha estudiat com un fenomen aïllat, al marge de la història cultural d’Europa. El Simposi pretén corregir aquesta percepció presentant el treball d’investigadors que ens ajudaran a veure el moviment noucentista des de perspectives diferents i en relació a la cultura i la societat europea del primer terç del segle XX.

El tema del Simposi parteix de la necessitat d’estudiar els paral·lelismes, contactes i concomitàncies entre el Noucentisme i altres moviments culturals que es van desenvolupar arreu d’Europa durant aquell període. La voluntat del Simposi és tenir una visió més àmplia i precisa de diferents aspectes que poden ajudar a un major coneixement i difusió del Noucentisme, un moviment encara molt desconegut.


Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona