Activitats

DIMECRES 4 DE MARÇ - 18.30 H | Casa Masó

Elles també vivien a la Casa Masó

Conversa entorn al llibre i als espais viscuts

DISSABTE 28 DE MARÇ - 11.30 H (I ALTRES DATES) | Casa Masó

Encara no has estat a la Casa Masó?

Visites guiades gratuïtes

DIVENDRES 5 DE JUNY - 19 H | Casa Masó

“El primer artista que vaig conèixer”

Joan B. Coromina i Josep Pla


Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona